Haarlemse schadekosten door klimaatverandering

Gemeente Haarlem
2016
Haarlem

Haarlem had het afgelopen decennium een aantal keer met extreem weer te maken. In de zomers van 2006 en 2015 was het er extreem heet en in 2015 werd de stad naast de hitte ook geteisterd door een zware storm met windstoten van meer dan 100 km per uur. De winter van 2012/13 was een uitzonderlijk natte winter, die plaatselijk voor wateroverlast in woningen zorgde. Hierdoor ontstond overlast en schade.

Door klimaatverandering lijkt het risico op overlast en schade als gevolg van extreem weer toe te nemen. In het kader van een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van de gemeente voerde CAS een kostenanalyse van klimaatschade uit: hoeveel extra schadekosten kan de gemeente Haarlem verwachten als zij niet aan klimaatadaptatie doet?

Het onderzoek laat zien dat de inwoners en de bezoekers van Haarlem de komende decennia steeds meer hinder gaan ondervinden van de effecten van klimaatverandering. Er zijn berekeningen gemaakt voor de extra schadekosten door een grotere kans op overstroming, wateroverlast, droogte, hitte, storm en hagel.

Uit de analyse komt naar voren dat de schadekosten door toenemende droogte er uitspringen. Dit komt door een flinke toename in schade aan (houten) gebouwfunderingen. Ook de schadekosten door temperatuurstijging zijn fors. Hieronder vallen ziekenhuisopnames, sterfte, arbeidsproductiviteit en het gebruik van extra energie voor airconditioning.

De resultaten staan in het rapport ‘Haarlem en het klimaat‘.

Meer weten? 
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Menno van Bijsterveldt.

menno@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners