DeltaCAP – Capaciteitsopbouw voor het Bangladesh Deltaplan

Nuffic
2016 – 2020
Bangladesh

In september 2018 is het Deltaplan Bangladesh 2100 (BDP2100) goedgekeurd. Dit plan is gericht op integraal, holistisch en adaptief watermanagement voor de lange termijn. Het project DeltaCAP ondersteunt de capaciteitsopbouw voor de implementatie van dit plan.

CAS is verantwoordelijk voor het werkpakket Information Services for Sustainable Delta. Naast trainingen over het Bangladesh Knowledge Portal en de Touch Table, ontwikkelt CAS een onlinecursus voor water en planning professionals. Deze cursus helpt professionals om een lange termijn en integraal perspectief toe te passen in planningsvraagstukken en watermanagement, door het gebruik van klimaatinformatie. Onderstaande afbeelding toont de verschillende lesmodules van de cursus.

Partners