Klimaatrisicoanalyse voor de stad Durban

C40 Cities
2018
Durban (eThekwini Municipality)

Door klimaatverandering zullen de frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden verder toenemen. In de dichtbevolkte steden van Afrika zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al goed merkbaar. Durban (Zuid-Afrika) is zo’n stad. De bewoners worden hier blootgesteld aan risico’s van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte.

C40 Cities steunt steden zoals Durban met het opzetten en bijwerken van een klimaatactieplan, om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen het hoofd te bieden. In opdracht van C40 Cities droeg CAS samen met FutureWater bij aan een cruciale bouwsteen voor dit klimaatactieplan: het uitvoeren van een klimaatrisicoanalyse (climate risk assessment).

Met stakeholders van binnen en buiten de gemeente hebben we de risico’s verkend en geprioriteerd. Daarbij keken we ook naar domino-effecten: wat zijn directe en indirecte gevolgen en hoe kunnen we hier rekening mee houden? Zo’n analyse geeft nieuwe inzichten om te bepalen voor welke klimaatdreigingen nieuw beleid nodig is.

CAS heeft de gebiedsspecifieke informatie over klimaatveranderingen vertaald naar het werkveld van de lokale stakeholders. Dat hebben we gedaan door deze in heldere kaarten, grafieken en infographics visueel te maken. De resultaten zijn gepubliceerd op een online platform, beheerd door Durban, zodat de informatie voortdurend kan worden geactualiseerd. Het platform laat op een laagdrempelige manier de grootste knelpunten zien en vertaalt klimaatwetenschap naar informatie waar de lokale ambtenaar, waterdeskundige, adviseur of andere professional mee aan de slag kan.

Over ons project schreven collega’s het volgende:

“I have identified the C40 supported work being undertaken by eThekwini, Future Water and Climate Adaptation Services as one of the most cutting edge examples of how information on current and projected climate conditions, risks and impacts is being developed and presented to support climate action planning across the various affected city management functions.” Anna Taylor, African Centre for Cities, Department of Environmental and Geographical Science. University of Cape Town, Zuid-Afrika

“We recommend CAS as a professional organization that is excellent in matching a robust climate risk assessment approach with local needs. The bottom-up inputs are well incorporated and play an important part throughout the process as well as in the end result.” Zama Khuzwayo, Climate Change Program Manager, Durban, Zuid-Afrika

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Felix van Veldhoven.

felix@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners