Een strategie voor klimaatadaptatie in Voorne-Putten

Wing
2017-2018
Voorne-Putten

Eiland Voorne-Putten is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering, zowel op gebied van overstroming vanuit zee en wateroverlast als droogte en hittestress. Dit bleek niet alleen uit de stresstest light die werd uitgevoerd in 2015 maar ook uit concrete gebeurtenissen zoals ondergelopen kelders en wateroverlast door hevige regen. Om te zorgen dat mensen er veilig kunnen blijven wonen en werken hebben de lokale overheden samen met actieve burgers en organisaties een klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Ze ambieerden een breed gedeelde verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie die ook concrete maatregelen oplevert. 

CAS ondersteunde hoofdaannemer Wing in drie werksessies bij het opstellen van een middellangetermijnstrategie en het formuleren van concrete maatregelen die vanaf morgen kunnen worden toegepast. 

Download de Strategie klimaatadaptatie voor Voorne-Putten.

Partners