Handreiking voor klimaatbestendige spoorwegen en stations

ProRail
2018
Nederland

Spoorspatting, wateroverlast rondom het station, bomen op het spoor, verdroogde spoordijken; door klimaatverandering kan de spoorwegvoorziening vaker verstoord worden en beschadigd raken. Spoorwegbeheerder Prorail zoekt daarom naar een manier om het spoorwegsysteem klimaatbestendig te maken en te houden.

Een veelgebruikt instrument in de ProRail projecten is het Ambitieweb Duurzaam GWW. Met dit web wordt een ambitie bepaald voor diverse duurzaamheidsaspecten. ProRail heeft GrondRR, ORG-ID en CAS gevraagd om klimaatadaptatie een plek te geven in dit Ambitieweb zodat klimaatadaptatie in toekomstige projecten wordt meegenomen.  

Samen met ProRail wordt er verkend hoe klimaatadaptatie het beste kan worden opgenomen in het Ambitieweb. Een eerste stap is het inzichtelijk maken van de effecten van klimaatverandering. Immers, om een ambitie te formuleren moet er vaak eerst een beeld zijn van de effecten die op een projectlocatie afkomen. Hierom is er een laagdrempelige handreiking ontwikkeld. Met behulp van deze handreiking en de landelijke Klimaateffectatlas kan snel een beeld worden gevormd van klimaateffecten die mogelijk een risico vormen voor ProRail. Voor de volgende stap: ‘het formuleren van een ambitie’ worden drie ambitiesniveaus uitgewerkt: van het doen van minimale aanpassingen tot het nemen van meer ingrijpende aanpassingen in het (regionale) systeem. Een kleine aanpassing is bijvoorbeeld het plaatsen van elektrotechnische kastjes buiten wateroverlastgevoelig gebied. Een voorbeeld van een aanpassing waar meer inspanning voor nodig is, is het samen met gebiedspartners een stedelijk gebied te vergroenen om hittestress voor reizigers tegen te gaan. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe de ambitieniveaus er precies uit zullen zien.  

Partners