KE4CAP: project voor kennisuitwisseling tussen adaptatieplatforms

Europese Commissie
2019 – 2020
Wereldwijd

In 2015 namen CAS en de University of Oxford het initiatief om een netwerk op te richten van professionals die werken met online platforms voor klimaatadaptatie. Dit initiatief heeft veel moois opgeleverd: er is nu een wereldwijd netwerk, er is een aantal publicaties geschreven over dit relatief nieuwe vakgebied en er zijn wereldwijd verschillende workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Eén van de resultaten is ook het KE4CAP-project, een kennisuitwisselingsproject dat in 2020 wordt uitgevoerd.

Wat is KE4CAP?
KE4CAP staat voor Stepping Up Knowledge Exchange Between Climate Adaptation Knowledge Platforms. Dit project wil ontwikkelaars en beheerders van adaptatieplatforms over de hele wereld met elkaar verbinden. Zo kunnen ze bij elkaar komen om hun verschillende benaderingen te vergelijken en ervan te leren, om kennis en best practices met elkaar te delen en om samen te werken aan vergelijkbare en steeds vaker voorkomende uitdagingen. De algemene doelen zijn:

  • kennisuitwisseling tussen platforms stimuleren zodat ze meer gaan samenwerken en van elkaar leren
  • ontwikkelaars en beheerders inspireren om nationale en regionale adaptatieplatforms te verbeteren op het gebied van bereik, beheer, inhoud, communicatie, functionaliteit en management.

Organisatie
Het KE4CAP-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het projectteam bestaat uit professionals van University of Oxford (VK), University College Cork (Ireland), Stockholm Environment Institute (VK en Zweden) en CAS. In 2020 organiseert het projectteam een reeks van evenementen met als doel ontwikkelaars en beheerders van platforms uit Europa samen te brengen met belangrijke partners uit Japan, Australië, Canada, Mexico, Zuid-Afrika, India en Argentinië.

Partners