Klimaat Impact Monitor

2021 – heden
Nederland

Klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Het is belangrijk om onze steden, infrastructuur, landbouw en natuur tegen weersextremen te beschermen. Om daaraan bij te dragen gaan we een Klimaat Impact Monitor ontwikkelen. CAS draagt bij aan de ontwikkeling van de monitor, die wordt getrokken door Wageningen Environmental Research, in samenwerking met Wageningen Economic Research, het Verbond van Verzekeraars, RIONED, STOWA en het KNMI. De provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant ondersteunen het initiatief.

Alle data over de gevolgen van weersextremen bij elkaar
De Klimaat Impact Monitor moet data over de gevolgen van extreem weer op één website bij elkaar brengen. Voorbeelden van zulke data zijn: schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengsten, ziektemeldingen en oversterfte na of tijdens extreme weersgebeurtenissen. De Klimaat Impact Monitor koppelt dat soort data gericht en systematisch aan elkaar om kennis te krijgen over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan.

Beter inzicht in gevolgen biedt verschillende mogelijkheden
Met de Klimaat Impact Monitor willen we een beter inzicht krijgen in de gevolgen van extreem weer. Dit kan bijvoorbeeld duidelijk maken dat het ergens nodig is om adaptatiemaatregelen te nemen. Over een langere periode kan de monitor ook inzicht bieden in het effect van maatregelen.

Onze rol in het project
Binnen het project is CAS betrokken bij het ontwerp van de tool en bij het inventariseren en aansluiten van de data.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners