Klimaatateliers Gelderland

Provincie Gelderland
2012 – 2014
Gelderland

CAS heeft samen met Wageningen Environmental Research en GrondRR klimaatateliers georganiseerd in verschillende Gelderse gemeenten. De ateliers werden in opdracht van de provincie Gelderland georganiseerd. De provincie wil hiermee de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. De klimaatateliers zijn een eerste en belangrijke stap om gemeenten in het adaptatieproces op de goede weg te helpen.

Het klimaatatelier is een interactieve ontwerpworkshop waarbij kennis over klimaatverandering wordt ingebracht in gebiedsprocessen of visievormingstrajecten. Doel van het klimaatatelier is om de effecten en gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken en een concreet handelingsperspectief te bieden. Met behulp van de Klimaateffectatlas verkennen onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders gezamenlijk de belangrijkste effecten om vervolgens op verschillende schaalniveaus te komen tot een ruimtelijke adaptatiestrategie.

De duur van een klimaatatelier varieert van een dagdeel tot een hele dag. Ook de vorm en de instrumenten waarmee gewerkt worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Voor het verkennen van de effecten en het ontwerpen van adaptatiemaatregelen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de Touch Table.

Lees hier het verslag over het klimaatatelier in Rheden om een beeld te krijgen van een klimaatatelier.

Partners