Klimaatateliers Gelderland

Provincie Gelderland
2012 – 2014
Gelderland

Samen met Wageningen Environmental Research en GrondRR hebben we in verschillende Gelderse gemeenten klimaatateliers georganiseerd, in opdracht van de provincie Gelderland. De provincie wil hiermee de urgentie van klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. Deze klimaatateliers zijn een eerste en belangrijke stap om gemeenten in het adaptatieproces op de goede weg te helpen.

Wat is een klimaatatelier?
Het klimaatatelier is een interactieve ontwerpworkshop waarbij kennis over klimaatverandering wordt ingebracht in gebiedsprocessen of visievormingstrajecten. Doel van het klimaatatelier is om de effecten en gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken en een concreet handelingsperspectief te bieden. Met behulp van de Klimaateffectatlas verkennen onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders samen de belangrijkste effecten. Zo kunnen ze op verschillende schaalniveaus tot een gezamenlijke ruimtelijke adaptatiestrategie komen.

Hoe ziet zo’n atelier eruit?
De duur van een klimaatatelier varieert van een dagdeel tot een hele dag. Ook de vorm van het klimaatatelier en de hulpmiddelen die er gebruikt worden, hangen af van wat de deelnemers willen. Om de effecten en het ontwerpen van adaptatiemaatregelen te verkennen, kunnen de deelnemers bijvoorbeeld gebruikmaken van de Touch Table. Het verslag over het klimaatatelier in Rheden geeft een beeld van hoe een klimaatatelier eruit kan zien.

Meer weten? 
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Hasse Goosen.

hasse@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners