Tool stimuleert klimaatbestendig en duurzaam (ver)bouwen in de gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren
2018-2019
Gooise Meren

 De gemeente Gooise Meren wil initiatiefnemers van (ver)bouwprojecten (van inwoners tot woningcorporaties) stimuleren om duurzame keuzes te maken op het gebied van klimaatadaptatie, energie, materiaalgebruik en biodiversiteit.

Veel maatregelen voor klimaatadaptatie, zijn ook gunstig voor andere duurzaamheidsdoelen zoals biodiversiteit of energiebesparing. Een voorbeeld daarvan is een groen dak: het kan niet alleen water bufferen, het dient ook als isolatie en biedt ruimte voor biodiversiteit. Aan de andere kant zijn er ook maatregelen die een ander doel kunnen tegenwerken, denk bijvoorbeeld aan het isoleren van spouwmuren: daarbij gaan nestelplekken voor huismussen verloren. Daarnaast is niet elke maatregel even effectief op elke plek. Heeft een gebouw bijvoorbeeld te maken met een grote kans op wateroverlast en is het gelegen op zandgrond, dan zijn infiltratiemaatregelen een goed idee. Terwijl op kleigrond beter ingezet kan worden op het vasthouden van regenwater tijdens extreme buien.

Samen met NIBE, Wageningen Environmental Research en Atelier GroenBlauw ontwikkelt CAS een tool die op pandniveau informatie geeft over klimaatadaptatie, energie, materiaalgebruik en biodiversiteit. De tool laat zien wat er speelt op het adres: is het pand kwetsbaar voor wateroverlast, wat is het energielabel van het pand en hoe is het met de biodiversiteit in de buurt gesteld? Naast het tonen van de huidige situatie geeft de tool op pandniveau ook geschikte maatregelen om de situatie te verbeteren: moet je de tegels uit je tuin halen zodat het regenwater kan infiltreren of is het beter om het regenwater op te vangen? Op deze manier krijgen pandeigenaren een concreet advies voor het nemen van maatregelen.

Afbeelding: de tool toont op pandniveau informatie over klimaatadaptatie, energie, materiaalgebruik en biodiversiteit. 

Partners