Klimaatbestendig Rijk van Maas en Waal

Gemeenten, waterschap en provincie
2018 – 2019
Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, gebundeld als Rijk van Maas en Waal

De overheden in Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal werken gezamenlijk aan een klimaatbestendige regio. Het doel van de samenwerking is om elkaar te helpen om klimaatadaptatie te implementeren in ieders beleid en handelen. De zeven gemeenten, het waterschap en de provincie hebben enerzijds aan beleidskaders gewerkt met de ontwikkeling van een Regionale Adaptatie Strategie (RAS), maar anderzijds ook aan het uitvoeren van concrete projecten en het delen van kennis en ervaringen met partijen in de regio.

CAS heeft de ontwikkeling van de RAS ondersteund door de klimaatinformatie te organiseren en toegankelijk te maken. In de regio is al veel kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over waar de laatste jaren droogte en wateroverlast hebben opgetreden. Er is een atlas ontwikkeld waarin lokale kennis is gecombineerd met informatie over de verwachte ontwikkelingen van klimaatverandering. Zo kunnen de betrokken partijen kwetsbaarheden en kansen op het gebied van wateroverlast, hittestress en droogte gezamenlijk verkennen.

De Klimaateffectatlas voor Rijk van Maas en Waal is hier beschikbaar.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.

arjen@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners