Klimaateffectatlas Rivierenland

Waterschap Rivierenland
2018 – 2019
Regio Rivierenland

Voor de regio Rivierenland is een Klimaateffectatlas ontwikkeld. In een gemeentelijke atlas wordt vaak in zo groot mogelijk detail gekeken naar welke plekken kwetsbaar zijn voor hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming. In deze regionale atlas ligt de nadruk juist op de verbanden op regionaal niveau. Op dat niveau spelen vragen als: van welke peilgebieden komt de inlaat droog te liggen bij een lage rivierstand? Welke regio’s hebben veel waterberging beschikbaar en in welke gebieden is juist veel afstroom? En waar liggen natuur- en landbouwgebieden die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld droogte?

Door gebruik te maken van bestaande informatie en die slim te combineren hebben we in korte tijd – samen met Wageningen Environmental Research – een goed gevulde atlas opgebouwd. De basis van de regionale verbanden is de landschappelijke bodemkaart. De landschappelijke bodemkaart geeft aan de hand van de ondergrond een eerste indicatie van de kwetsbaarheden en mogelijkheden van een gebied. Denk hierbij aan kenmerken zoals de gevoeligheid voor droogte, de hoogte van grondwaterstanden en het voorkomen van rivierkwel. In combinatie met andere kaarten die bijvoorbeeld kwetsbare objecten of functies tonen kunnen zo al snel inzichten worden verkregen: kenmerkt een gebied zich door hoge opbrengstderving voor landbouw bij droogte, dan is dat misschien geen goede plek om in de toekomst (kwetsbare) fruitteelt te plannen.

Dit project is bedoeld als eerste stap naar een klimaatadaptieve regio, en dient vooral om ‘tussen de oogharen’ een beeld te krijgen van wat er speelt in de regio. De resultaten geven een eerste indicatie van de problematiek en aanknopingspunten voor verder onderzoek. Tip van de sluier: in het door dijken beschermde gebied van Rivierenland lijkt droogte misschien wel een groter probleem dan wateroverlast!

 

Meer weten?
Wil je meer weten over deze atlas? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.

arjen@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners