Klimaateffectatlas Weert en Nederweert

Gemeenten Weert en Nederweert
2017
Weert en Nederweert

De hoosbuien van juni 2016 in het zuidoosten van Nederland leverden flinke wateroverlast op en vormden voor verschillende gemeenten aanleiding voor vragen over de effecten van klimaatverandering. De gemeenten Weert en Nederweert lieten daarom een klimaatscan uitvoeren.

Het resultaat is gevisualiseerd in een Story Map. Naast wateroverlast hebben ook droogte en hitte een plek in de atlas gekregen en zijn kansrijke locaties voor maatregelen geïnventariseerd.

Sweco heeft de klimaatscan uitgevoerd en CAS heeft het resultaat gevisualiseerd in een Story Map. Er zijn hierbij ook bestanden gebruikt uit de landelijke Klimaateffectatlas. Bij verschillende kaarten kan het mogelijke effect van klimaatverandering over de kaart worden ‘geswipet’, zoals bij de wateroverlastkaarten die in het figuur hieronder zijn weergegeven.

Ga naar de Klimaateffectatlas Weert en Nederweert

 

Meer weten? 
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.

arjen@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners