Klimaateffectatlas Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
2016 – 2017
Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is één van de koplopers op het gebied van klimaatadaptatie. De provincie heeft samen met CAS, het KNMI en de waterschappen een Klimaateffectatlas ontwikkeld. Bestaande kaarten en studies zijn samengebracht in een Story Map. 

De atlas brengt voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Zo wordt duidelijk dat de extreme temperaturen voor het KNMI-station Rotterdam sterker stijgen dan de gemiddelde temperaturen, met mogelijk te verwachten uitschieters tot 40 graden in het hoogste scenario. Ook wordt bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk dat het merendeel van de Provincie Zuid-Holland in de afgelopen 10 jaar één of meer keren te maken heeft gehad met hoosbuien.

Afbeelding: de woningopgave voor de provincie Zuid-Holland tot 2040.

De Klimaateffectatlas Zuid-Holland toont ook de ruimtelijke dynamiek, zoals de woningopgave. Andere ruimtelijke opgaven hebben namelijk invloed op de kansen en beperkingen van klimaatadaptatie.

Ga naar de Klimaateffectatlas Zuid-Holland

 

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.

arjen@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners