De Klimaateffectatlas

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2012 – heden
Nederland

Waar kan ik wateroverlast verwachten bij een extreme bui? Moet ik rekening gaan houden met bodemdaling? Hoeveel weken per jaar kan ik in de toekomst hittestress verwachten? De landelijke Klimaateffectatlas biedt kaartinformatie om dit soort vragen te beantwoorden.

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. Je kan inzoomen naar je eigen gebied om te kijken wat er speelt. De Klimaateffectatlas biedt twee categorieën kaarten: ‘klimaateffecten’ en ‘gevoelige functies en ruimtelijke kenmerken’. Klimaateffecten worden zichtbaar in de atlas doordat de mogelijkheid wordt geboden de situatie in het huidige klimaat te vergelijken met de mogelijke situatie in het klimaat van 2050. De kaarten van gevoelige functies en ruimtelijke kenmerken kunnen in de atlas of in een eigen GIS met de klimaateffect kaarten worden gecombineerd. Het wordt zo mogelijk te beoordelen welke gebieden of functies kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Veel van de informatie is ook beschikbaar als kaartverhaal. De kaartverhalen geven duiding en toelichting bij belangrijke kaarten uit de klimaateffectatlas: wat zie ik op de kaart, waarom is dit aspect van belang en wat kan ik wel en niet met deze gegevens.

Afbeelding: de viewer van de Klimaateffectatlas (links) en de Kaartverhalen (rechts).

De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van de stresstest. Het gebruik van de Klimaateffectatlas wordt ondersteund door een helpdesk. Hier kan je terecht met vragen over de kaarten, of (kosteloos) de GIS-data uit de Klimaateffectatlas opvragen.

Naast lokale en regionale overheden is de atlas ook relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en bewoners.

De Klimaateffectatlas wordt actueel gehouden door een netwerk van kennisinstellingen en adviesbureaus, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. CAS beheert de atlas, coördineert de updates van de atlas en vervult de helpdeskfunctie.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Klimaateffectatlas? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.

arjen@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

Partners