Klimaatinformatiedienst voor kleinschalige boeren in Kenia

ECMWF
2019 – 2020
Kenia

Boeren in Kenia ondervinden problemen door de gevolgen van klimaatverandering. In de toekomst krijgen zij naar verwachting vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. In dit Copernicus Demo Case project proberen we complexe klimaatinformatie toegankelijk te maken voor boeren, zodat zij zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat.

In dit Copernicus Climate Change Service (C3S)* demo-project werken we samen met SMHI, Wageningen Environmental Research (WEnR), en de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) in Juja. Het doel is om een informatiedienst voor kleinschalige boeren op te zetten en om een opleidingsprogramma voor (landbouw)ambtenaren te implementeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Climate Data Store (CDS) van de Copernicus Climate Change Service (C3S), die wereldwijde en openbaar toegankelijke klimaatinformatie biedt. Deze dienst en het opleidingsprogramma zullen uiteindelijk een plek krijgen in het nieuw opgerichte ‘Centre of Exellence on Climate Adaptation’ van JKUAT.

Klimaatinformatie zit nu ‘verstopt’ in de resultaten van wetenschappelijke klimaatmodellen. Om toegang te krijgen heb je een wetenschappelijke opleiding, goed gereedschap (hardware en software) en tijd en geld nodig. Dit staat ver van de dagelijkse praktijk van de Keniaanse boer. In dit project willen we de kloof van specialistische, abstracte en complexe wetenschappelijke data naar praktisch toepasbare informatie voor de eindgebruiker overbruggen.

Experts op het gebied van klimaat en landbouw, SMHI en WEnR, zullen de data die beschikbaar is via de Copernicus Climate Change Service (C3S) bewerken op basis van de wensen van de eindgebruiker. Samen met JKUAT en lokale overheden organiseert CAS ‘Climate Field Schools’ waar (landbouw)ambtenaren training krijgen in het omgaan met klimaatinformatie.

We maken seizoens- en klimaatvoorspellingen voor twee regio’s: Kiambu en Kajiado. Als de aanpak die we in dit project ontwikkelen succesvol is, opent dat wellicht mogelijkheden om ook in andere delen van Kenia aan de slag te gaan met het werken aan informatie- en opleidingsprogramma’s.

*De Copernicus Climate Change Service (C3S) is één van de zes thema’s voor informatiediensten van het Copernicus Earth Observation Programme en wordt uitgevoerd door het ‘European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), gemandateerd door de Europese Unie.

Project in de media

Partners