Klimaatportaal Vlaanderen

Vlaamse overheid
2015-2016
Vlaanderen

Steden en gemeenten in Vlaanderen worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid wil hen helpen met deze gevolgen om te gaan.

Het Departement wil hiervoor een laagdrempelig adaptatie-instrumentarium aanbieden. Met dit instrumentarium zal het gemeenten en steden minder moeite kosten om klimaatadaptatiebeleid op te zetten en zo hun kwetsbaarheid te verminderen. CAS heeft samen met Wageningen Environmental Research en Point consulting group onderzocht en beschreven hoe zo’n adaptatie-instrumentarium eruit kan zien. Deze beschrijving is daarna gebruikt voor het ontwikkelen van het Klimaatportaal Vlaanderen, dat in 2018 is gelanceerd.

Ga naar het Klimaatportaal Vlaanderen

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Menno van Bijsterveldt.

menno@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners