Klimaatschadeschatter brengt schadekosten door klimaatverandering in beeld

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2017 – 2019
Nederland

Extreme buien, hitte en droogte komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Deze klimaateffecten zorgen op allerlei niveaus voor schade. De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren. De schadeschatter creëert bewustwording over klimaateffecten en kan als input dienen voor risicodialogen en de omgevingsvisie.

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte en schade aan panden door wateroverlast. Daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.

De resultaten van de Klimaatschadeschatter worden ontsloten in een interactieve viewer. Met behulp van factsheets zie je welke methode er gebruikt is om een schade te berekenen. En je ziet welk stappenplan je kunt volgen om een preciezere berekening te maken voor je eigen gebied.

CAS werkt vanaf 2017 met een consortium binnen het onderzoeksprogramma van NKWK klimaatbestendige stad aan de Klimaatschadeschatter. De meest recente versie van de tool kwam in december 2019 gratis beschikbaar.

Partners