Klimaatschadeschatter brengt schadekosten door klimaatverandering in beeld

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2017 – 2019
Nederland

De Klimaatschadeschatter geeft per gemeente een indicatie van de schadekosten door klimaatverandering tot 2050. De tool gaat uit van een scenario waarin geen klimaatadaptatie maatregelen worden genomen. De schadeschatter creëert bewustwording over klimaateffecten en kan als input dienen voor risicodialogen en de omgevingsvisie.

De resultaten van de Klimaatschadeschatter worden ontsloten in een Story Map. Deze resultaten zijn gebaseerd op landelijk beschikbare gegevens. Het bijbehorende stappenplan geeft gemeenten de mogelijkheid om met lokale/regionale kennis uit bijvoorbeeld de klimaatstresstest een betere schatting te maken.

CAS werkt vanaf 2017 met een consortium aan de eerste versie van de Klimaatschadeschatter. Een eerste versie van de tool komt in april van dit jaar gratis beschikbaar. Binnen het onderzoeksprogramma van NKWK klimaatbestendige stad werkt het consortium in 2019 verder aan de doorontwikkeling van de Klimaatschadeschatter.

Partners