Monitoring bij decentrale overheden

2020 – heden
Nederland

Veel overheden vinden het belangrijk om klimaatadaptatie te monitoren, maar ze vinden het vaak ook lastig om ermee aan de slag te gaan. Wij willen deze overheden op weg helpen door kennis en methodes op dat gebied te ontwikkelen en hierbij van elkaar te leren. Onze ambitie is om zo gezamenlijk aan een versterking van de kennisinfrastructuur in Nederland te werken. Op deze pagina vind je de verschillende monitoringsprojecten waar we aan werken.

Bij welke projecten zijn we betrokken?
Op dit moment zijn we betrokken bij monitoringsprojecten van de provincies Gelderland en Utrecht. We hebben ook bijgedragen aan de definitiestudie van het PBL voor een nationale monitoringsystematiek klimaatadaptatiebeleid die de komende tijd zal worden opgebouwd. En we waren in 2020 betrokken bij een NKWK-onderzoek naar het monitoren van lokale klimaatbestendigheid.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze projecten rond monitoring? Neem dan contact op met Kim van Nieuwaal. Meer over onze motivatie om met monitoring aan de slag te gaan, lees je in ons nieuwsbericht ‘Monitoring als innovatieproject’.

kim@climateadaptationservices.com