NAS-adaptatietool

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2020 – heden
Nederland

De NAS-adaptatietool is een tool waarmee je de gevolgen van klimaatverandering visueel kunt maken voor je eigen werkveld. Deze tool is ontwikkeld op basis van visuele bollenschema’s uit de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (2016). We beheren de tool in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Wat is onze rol?
Samen met IenW coördineren we de inhoudelijke updates van de tool. Verder beheren we de inhoud van de tool en voeren we de updates door. Daarnaast beantwoorden we vragen van gebruikers en verwerken we suggesties die ze tussentijds kunnen doen via het ideeënformulier. Ook houden we zelf bij of er ontwikkelingen zijn waardoor we gevolgen of effecten moeten aanpassen of uitbreiden.

Meer informatie
Wil je meer weten over de NAS-adaptatietool? Ga dan naar het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Wil je de tool direct gebruiken? Klik dan op deze link. En voor meer informatie over onze rol in het project kun je contact opnemen met Menno van Bijsterveldt.

menno@climateadaptationservices.com