Nationale kwetsbaarheidsanalyse voor klimaatverandering in Bangladesh

Bengaalse ministeries MOIF en DOE
2016 – 2019
Bangladesh

Bij het huidige klimaat en geografische locatie wordt Bangladesh bedreigt door verschillende klimaateffecten, zoals overstromingen, droogte en oevererosie. Het uitvoeren van de nationale klimaatkwetsbaarheidsanalyse is bedoeld om Bangladesh te helpen met het prioriteren van het adaptatiebudget en -maatregelen in het hele land.

Deze analyse is uitgevoerd door een team van nationale en internationale experts en kwam tot stand door de systematische aanpak, waarbij participatiemethoden zijn gebruikt. Acht sectoren zijn geanalyseerd op hun kwetsbaarheid voor het klimaat: akkerbouw, veeteelt, visserij, navigatie, transport en infrastructuur, waterbeheer, biodiversiteit en natuurrampen en gezondheid. Door deze aanpak, kijkt de tool met een geïntegreerd perspectief naar de kwetsbaarheid voor het klimaat, waarbij niet alleen de standaard domeinen van watermanagement worden beoordeeld.

Bekijk de conceptversie van het rapport.

Partners