Open Data Portaal voor Friesland

Provincie Fryslân
2019
Fryslân

In 2050 moet Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig zijn ingericht, zo stelt het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De Friese klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas.nl) brengt in beeld hoe de gevolgen van klimaatverandering zich in Fryslân kunnen uiten en is daarmee cruciaal gereedschap voor klimaatadaptatie in de regio. De atlas is gemaakt door de samenwerkende overheden in Fryslân en nodigt uit om in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen.

Belangrijk daarbij is dat de gegevens uit de atlas open en vrij toegankelijk zijn. Het aanbieden van klimaatgegevens als gratis open data levert niet alleen transparantie op. Het stimuleert ook de ontwikkeling van innovatieve toepassingen en zorgt ervoor dat de kosten door eenvoudige toegang en hergebruik dalen.

Om deze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken en verder te stimuleren hebben we een Open Data Portaal ontwikkeld waarmee de gegevens uit de Friese klimaatatlas worden ontsloten. Hier kun je alle data in verschillende bestandsformaten downloaden en combineren met eigen gegevens. Handig!

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Koen Veenenbos.

koen@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners