Open Data Portaal voor Friesland

Provincie Fryslân
2019
Fryslân

In 2050 moet Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig zijn ingericht, zo stelt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De Friese klimaatatlas (www.frieseklimaatatlas.nl) brengt in beeld hoe de gevolgen van klimaatverandering zich in Fryslân zich kunnen uiten en is daarmee cruciaal gereedschap voor klimaatadaptatie in de regio. De atlas is gemaakt door de samenwerkende overheden in Fryslân en nodigt uit om in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen.

Belangrijk daarbij is dat de gegevens uit de atlas open en vrij toegankelijk zijn. Het aanbieden van klimaatgegevens als gratis, open data levert transparantie op, doet de kosten door eenvoudige toegang en hergebruik dalen en stimuleert de ontwikkeling van innovatieve toepassingen.

Om deze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken en verder te stimuleren heeft stichting CAS een Open Data Portaal ontwikkeld waarmee de gegevens uit de Friese klimaatatlas worden ontsloten. Hier kunt u alle data in verschillende bestandsformaten downloaden en combineren met uw eigen gegevens. Handig!

Partners