Signaaldashboard monitort hoe Nederlands klimaat verandert

Staf Deltacommissaris
2021
Nederland

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt de veranderingen in het Nederlandse klimaat nauwlettend in de gaten. Om belangrijke ontwikkelingen te monitoren, maakt de signaalgroep sinds dit jaar gebruik van een dashboard, waaraan ook CAS heeft meegewerkt. Op basis van de informatie uit het dashboard kan worden besloten de focus en het tempo van het Deltaprogramma.

Wat vind je in het signaaldashboard?
Het Signaaldashboard bevat vijf thema’s: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Per thema presenteert het dashboard datasets en geeft het een algemene conclusie. Voor elke dataset is een figuur beschikbaar. Sommige figuren bevatten naast historische informatie ook informatie over de toekomst op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. In het Signaaldashboard vind je ook meer informatie over de verschillende datasets.  

 

De figuur laat duidelijk zien dat het aantal tropische dagen toeneemt. Hoe dat aantal in de toekomst toeneemt, verschilt sterk per klimaatscenario.

Wat is onze rol in het project?
CAS heeft de figuren in het dashboard vormgegeven. Dat hebben we gedaan op basis van datasets die de kennisinstellingen uit de Signaalgroep beschikbaar hebben gesteld. De figuren hebben we in samenwerking met de Signaalgroep ontwikkeld en vormgegeven.

Meer weten?
Het Signaaldashboard wordt elk jaar geüpdatet en het wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Arjen Koekoek.
arjen@climateadaptationservices.com

 

 

 

Partners