Stresstesten en kaartverhalen voor vijf Aziatische wereldsteden

C40 Climate Leadership Group
2019 – heden
Hanoi, Kuala Lumpur, Quezon City, Jakarta en Ho Chi Minhstad

Samen met Sweco en Deltares helpt CAS de Aziatische steden Hanoi, Kuala Lumpur, Quezon City, Ho Chi Minhstad en Jakarta om een Qualitative Climate Risk Assessment (QCRA) uit te voeren. Zo’n assessment is vergelijkbaar met de stresstest die Nederlandse gemeenten moeten uitvoeren om in 2050 klimaatbestendig te zijn. De opdrachtgever hiervan is de C40 Cities Climate Leadership Group.

Wie is C40 Cities?
C40 Cities is een netwerk van meer dan negentig grote steden in de wereld. Dit netwerk helpt die steden om een Climate Action Plan op te stellen en zo de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Dit plan stimuleert de steden om de uitstoot van C02 terug te dringen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Tegelijk stimuleert het ze om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Een onderdeel van een Climate Action Plan is daarom ook een Qualitative Climate Risk Assessment.

Hoe ziet het Qualitative Climate Risk Assessment eruit?
Het Qualitative Risk Assessment bestaat uit twee onderdelen:

  • In elke stad beginnen we met een meerdaagse workshop. Daarin zoeken we uit op welke manieren de stad kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat doen we altijd samen met ambtenaren en professionals uit verschillende sectoren van de stad. We leggen hen op een begrijpelijke manier uit wat de klimaateffecten in de stad zijn en maken ook de vertaalslag naar wat ze betekenen voor hun werk. Hierbij maken we bijvoorbeeld ook gebruik van de NAS-bollenschema’s: versimpelde, visuele samenvattingen van de huidige kennis over klimaateffecten en klimaatgevolgen.
  • Deze workshop leidt vervolgens tot een kaartverhaal over de stad. Daarmee leggen we de klimaateffecten zo duidelijk mogelijk uit aan de gebruikers, zodat ze de resultaten van de stresstest kunnen gebruiken voor hun werk. Daarnaast willen we het kaartverhaal volledig overdragen aan de stad. Zo kan de stad de informatie hierin steeds actualiseren.

Voor het Qualitative Climate Risk Assessment gebruiken we zoveel mogelijk lokale gegevens. Deze vullen we aan met klimaatdata die voor iedereen gratis beschikbaar zijn, bijvoorbeeld uit de Climate Data Store van Copernicus. 

Bijzonderheden
We gebruiken de ervaring uit deze vijf steden om een methode te ontwikkelen waarmee alle steden ter wereld een Qualitative Climate Risk Assessment kunnen uitvoeren. De uitdaging daarbij blijft natuurlijk steeds om de methode lokaal goed aan te laten sluiten. Culturele verschillen bepalen bijvoorbeeld hoe open je kunt communiceren, en niet elke stad beschikt over open data. We hebben altijd een lokale partner nodig om ons daarbij te begeleiden. We hopen dat deze wereldwijd toepasbare methode op termijn toegankelijk is voor publiek.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Felix van Veldhoven.

felix@climateadaptationservices.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners