Projectvoorstel REACHOUT geselecteerd door EU

Gepubliceerd op 12 mei 2021

Fantastisch nieuws! Samen met Deltares hebben we in januari een groot projectvoorstel ingediend bij de EU H2020 Green deal call. Dit REACHOUT-voorstel is nu geselecteerd.  

Meer over REACHOUT
REACHOUT is inmiddels van start gegaan en loopt tot 2025. Lees er meer over op de projectpagina van REACHOUT en op de website van REACHOUT.

Het onderwerp van het project is Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation. Dit project van € 5 miljoen heeft een looptijd van 3,5 jaar. Het start waarschijnlijk op 1 oktober. Het consortium bestaat naast Deltares en CAS uit de volgende Nederlandse partners: IVM (VU), Resilient City Network, C40 Cities en pensioenfonds APG. De andere partners zijn Technalia (Spanje), Ecologic (Duitsland), Sendszimir Foundation (Polen), University College Cork (Ierland), NGI (Noorwegen) en CMCC (Italië). Ook doen er zes Europese gemeenten mee: Cork, Lillestrom, Milaan, Gdynia, Logroño en Athene. 

Doel
Met REACHOUT willen we bijdragen aan ‘climate resilient urban development pathways’: de ontwikkeling van veerkrachtige, klimaatneutrale en adaptieve steden. Om dat te bereiken willen we een ‘Triple-A-toolbox’ ontwikkelen in zeven City Hubs: zes gemeenten en één pensioenfonds. De City Hubs dienen als aanjager voor verder gebruik in de regio en in de steden die zijn aangesloten bij Resilient City Network en C40. In Nederland richten we ons niet op een gemeente, maar onderzoeken we met pensioenfonds APG hoe tools en data de ontwikkeling van klimaatrobuuste investeringen in de financiële sector kunnen ondersteunen.

Ad Jeuken (Deltares) en Hasse Goosen (CAS): “Wij verwachten dat we met dit project de succesvolle Nederlandse stresstestaanpak voor steden kunnen vertalen naar andere landen. Tegelijkertijd kunnen we ook veel kennis ophalen in de andere landen. En doordat we het frame veranderen van wat we niet willen (klimaatrisico’s) naar wat we wel willen (klimaatadaptieve steden) zal volgens ons het enthousiasme voor adaptatie en de behoefte aan tools en data toenemen.”

Triple-A-aanpak
De Triple-A-aanpak is geïnspireerd op de eerste drie ambities uit het Nederlandse Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’ (stresstest), ‘risicodialoog voeren en strategie opstellen’ en ‘uitvoeringsagenda opstellen’. Deze ambities zijn vertaald naar de volgende drietrapsaanpak:

  • Analyse: waar zitten de klimaatkwetsbaarheden en wat zijn de klimaatrisico’s?
  • Ambitie: wat heeft prioriteit en wat willen we bereiken?
  • Actie: hoe willen we dat bereiken, met welke maatregelen?

Data-serviceplatforms
Om analyses te maken en besluitvorming mogelijk te maken in de City Hubs, zullen we verschillende nationale, regionale en Europese data-serviceplatforms gebruiken. Sommige van de Europese data-serviceplatforms zijn nog weinig gebruikt, terwijl ze een waardevolle bron van gegevens bieden. 

Toolbox
De stappen uit de Triple-A-aanpak zullen ondersteund worden door verschillende tools. Deze tools moeten de verbinding maken tussen gebruiker en data. De tools worden tijdens het hele project getest en verder doorontwikkeld in de zeven City Hubs. We starten zoveel mogelijk vanuit bestaande tools, die vaak het resultaat zijn van eerdere EU-projecten. Uiteindelijk ontwikkelen we een zogenaamde Triple-A-toolbox. Dit vormt het belangrijkste product van het project.

Opschaling
De resultaten uit de pilots in de City Hubs schalen we op naar verschillende Europese steden die deel uitmaken van de netwerken van C40 Cities en Resilient City Network. Zo hopen we dat andere steden in Europa de Triple-A-aanpak zullen overnemen. Daarnaast zullen de dataplatforms Copernicus en GEOSS, en EU-instituten zoals JRC en de EEA, nauw betrokken worden bij de opschaling.

Partners