Help! De stresstest en wat moet ik nu?

Extreme hitte, droge perioden, hevige regenbuien en zeespiegelstijging: we moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Met aanpassingen in de ruimtelijke omgeving en in ons ‘doen’ kunnen we deze effecten beter opvangen of zelfs benutten. De klimaatstresstest geeft inzicht in de knelpunten en risico’s. Maar aanpassingen in de praktijk worden niet alleen gedreven door het beperken van risico’s, een inspirerend toekomstperspectief is evenzo belangrijk. Hoe brengen we beide werelden samen? Dit artikel geeft inzicht in hoe overheden kunnen schakelen tussen ‘rekenen’ en ‘tekenen’, zowel in het uitvoeren van de stresstest als in de stappen die daarna volgen.

Download het artikel ‘Help! De stresstest en wat moet ik nu?

Partners