The Dutch adaptation web portal: seven lessons learnt from a co-production point of view

In 2014 lanceerde we het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie: hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Sinds de lancering werkt CAS aan het beheer en de verdere doorontwikkeling van het portaal, dat sinds 2021 Kennisportaal Klimaatadaptatie heet. Voor het tijdschrift Climatic Change schreven we een wetenschappelijk artikel over de totstandkoming en bruikbaarheid van dit kennisportaal en de Klimaateffectatlas.

Partners