The rise of demand-driven climate services

In de afgelopen jaren is de focus van klimaatdiensten verschoven van meer feitelijke rapporten over klimaatvariabelen naar meer praktische informatie voor het ondersteunen van beslissingen. De nadruk ligt echter nog steeds op het naar buiten brengen van de informatie die al beschikbaar is, in plaats van het voorzien van informatie die gebruikers nodig hebben om met klimaatverandering om te kunnen gaan. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van de gebruiker moeten we de socio-economische aspecten en maatregelen voor adaptatie opnemen in klimaatdiensten. Aanbieders van klimaatdiensten moeten de eindgebruiker beter aanspreken door zich aan te sluiten bij haar belevingswereld, relevante terminologie over te nemen en zich te verdiepen in de culturele aspecten en beleid- en regelgeving waar de gebruiker mee te maken heeft. Naast het wetenschappelijk onderzoek dat klimaatverandering zelf beschouwt is het daarom nodig dat een aparte tak wetenschappers zich richt op klimaatdiensten waarbij de gebruiker centraal staat, zodat wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering uiteindelijk ook benut wordt. Voor het tijdschrift Climate Change schreven we een artikel over vraaggestuurde klimaatservices.

Partners