Urban heat indicator map for climate adaptation planning

Verstedelijking en klimaatverandering zullen leiden tot een versterking van het stedelijk hitte-eilandeffect (ook wel UHI) wereldwijd. Een indicator ontbreekt voor het inzichtelijk maken van de interactie tussen landgebruik er verstedelijking enerzijds en de gevolgen daarvan voor stedelijke hitteproblematiek anderzijds. In deze publicatie wordt zo’n indicator gepresenteerd en worden verschillende manieren om de toekomstige verstedelijking en het hitte-eilandeffect in beeld te brengen getest, om te komen tot een visualisatie die het best aanslaat bij de gebruiker.

Partners