Van stresstest naar risicodialoog: de visie van gemeenten

In het najaar van 2017 hebben de gezamenlijke overheden in het gebied Vallei en Veluwe een Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Een van de speerpunten van het Manifest is het uitvoeren van een regionale stresstest. Hiervoor is een regionale Klimaateffectatlas ontwikkeld. De atlas toont de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in het gebied. Met de behulp van de atlas kunnen de lokale overheden de stap gaan maken naar de risicodialoog: het bespreken van geïdentificeerde kwetsbaarheden met gebiedspartners.

Tijdens één van de bijeenkomsten met lokale overheden is de visie van de gemeenten ten aanzien van de risicodialoog onderzocht. We deden dat door middel van een enquête. In de enquête werd gevraagd naar:

  • De voorkeur voor een aanpak: ‘problemen voorkomen’ versus ‘vooruitgang boeken’
  • De voorkeur om de risicodialoog gescheiden dan wel gezamenlijk uit te voeren
  • Het doel van de risicodialoog
  • Eventuele drempels om met de risicodialoog te starten
  • De behoefte aan ondersteuning bij de risicodialoog

Het artikel ‘Van stresstest naar risicodialoog: de visie van gemeenten’ beschrijft de resultaten van het onderzoek.

Partners